Så mycket kostar det när medarbetarna är sjuka

Så mycket kostar det när medarbetarna är sjuka

Så mycket kostar det när medarbetarna är sjuka

Vad kostar egentligen en sjukskrivning för ett företag? Arbetsgivare betalar årligen 24,4 miljarder kr i sjuklönekostnad (2019). Detta är exklusive andra omkostnader för en sjukskrivning, som tex vikarie, produktivitetsförlust, rehabilitering, arbetsanpassning och administration.  

 

Glädjande är dock att en färsk rapport från McKinsey visar att investeringar i förbättrad hälsa kan ge 2,5 x pengarna tillbaka för företag. När medarbetarna mår bra, mår ofta företagen bra.

Samhällets kostnad för psykisk ohälsa

Enligt en undersökning från Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg för psykisk ohälsa på arbetsplatsen från Karolinska Institutet, 2012, kostade psykisk ohälsa 184 miljarder kronor, en siffra som säkerligen har stigit de senaste 10 åren. Det är nästan 20% av Sveriges BNP!.

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat från 30% till 48% under det senaste årtiondet. En stor andel är stressrelaterat. Stress har blivit något av en folksjukdom i Sverige och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Forskning från Sverige visar att stress kan orsaka 40% lägre produktivitet på arbetsplatsen.

Långtidssjukskrivningar och nyrekrytering är kostsamt

Långtidssjukskrivningar leder till produktivitetsförlust. Enligt beräkningar från en studie av Lars Bernfort, hälsoekonom vid Linköpings universitet, kostar produktivitetsförlusten vid en långtidssjukskrivning i snitt 100 TSEK – före, under och efter sjukskrivningen. Därtill kommer kostnader för rehabiliteringsåtgärder, arbetsanpassning, terapi, eller arbetsgivarens nedlagda tid, och övriga kostnader kopplade till sjukskrivningen.

 

Det finns också en stark koppling mellan höga sjuktal och en hög personalomsättning. Rekrytering av en medarbetare på handläggarnivå kostar ca 340 TSEK (rekryterings-, introduktions- och inskolningskostnader).

Vad blir de faktiska kostnaderna för ett företag?

Enligt detta kostnadsexempel har ett företag med 100 anställda, 18 medarbetare som är i riskzon för ohälsa. Av dessa, antar vi att 6 personer hamnar i långtidssjukskrivning och 2 personer säger upp sig. Förenklat blir då kostnaden för företaget enligt följande:

 

  • Långtidssjukskrivningar (100 000 kr) 6 personer = 600 000 kr
  • Uppsägningar/rekryteringar (340 000 kr) 2 personer = 680 000 kr

Sammanlagt blir kostnaden för företaget 1 280 000 kr.

Vad kan man som arbetsgivare göra?

Enligt en rapport avMcKinsey från 2021, kan investeringar i förbättrad hälsa ge 2,5 gånger pengarna tillbaka. En anledning till detta är att det är betydligt billigare att förebygga ohälsa, ställt mot kostnaden som uppstår när människor är sjuka.

THRiVE Wellness Solutions

 

Vill ni öka era medarbetares välmående och minska sjukskrivningstalen på er arbetsplats? Vi hjälper era medarbetare till ökat välmående och prestation genom vår proaktiva digitala hälsplattform och individuell hälsocoaching. Just nu bjuder vi på uppstartskostnad vid tecknande av en prenumeration på plattformen.

 

Kontakta oss för mer information.

Vi på THRiVE Wellness Solutions har en nytänkande och förebyggande helhetsapproach kring hälsa.

 

Forskning visar att en hälsosam livsstil kan minska risken för kroniska sjukdomar med 80% och förlänga livet med över 10 år!

 

Med en proaktiv och forskningsbaserad helhetslösning och vår digitala hälsoplattform som bas, hjälper vi arbetsgivare att skapa individanpassad och hållbar hälsa för medarbetarna.

 

Vår utgångspunkt är att kunskap lägger grunden för friska, välmående medarbetare som presterar på topp. Utifrån det har vi skapat en motiverande hälsoplattform inom 9 livsstilsområden som forskning visar har stark koppling till ohälsa i vårt moderna samhälle.

 

Vi ser till individens behov och förutsättningar och jobbar förebyggande genom att utbilda och inspirera människor till hälsosamma och hållbara vanor. När det finns behov av ytterligare stöd för riskgrupper, kan våra hälsocoacher stötta medarbetarna mot en bättre hälsa.

 

Skapa hållbar hälsa – både hemma och på jobbet

Enligt svensk lagstiftning måste alla arbetsgivare förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Och det finns vetenskapligt stöd för att uppföljande hälso- och livsstilsinsatser via arbetsplatsen har en positiv effekt på sjukfrånvaro.

 

THRiVE vilar på kunskapen om livsstilsmedicin som har ett förebyggande förhållningssätt till hälsa och ger individen förståelse för hur vanor och miljö påverkar hur vi mår. Genom att tidigt identifiera och arbeta med individuella hälsoutmaningar, hjälper vi arbetsgivare att skapa hållbar hälsa – både hemma och på jobbet.

Fler nyheter att läsa

Hela grejen med Adligo är kombinationen av smarta funktioner och...
När både arbetsmiljön och teknik utvecklas i ett snabbt tempo...
Vad kostar egentligen en sjukskrivning för ett företag? Arbetsgivare betalar...
De allra flesta förstår hur vi borde kommunicera med medarbetare,...
Det är med stolthet och stor förväntan vi på Adligo...