Från chef till chef: Varför vi utvecklade Adligo

Från chef till chef: Varför vi utvecklade Adligo

Från chef till chef: Varför vi utvecklade Adligo

Allting började med en revolution. Eller två för att vara exakt. Den första, den digitala, förändrade de tekniska förutsättningarna i grunden, medan den andra gjorde hemarbete till norm.

Pandemin satte fingret på många smärtpunkter hos samhället i stort. Företagen var inget undantag. För the show must go on – även om ett farligt virus river i samhällskroppen och härjar med både människors och företags planer för framtiden. 

 

 

Att arbeta som chef, och leda människor mot ett specifikt mål, är inte för alla. Det är roligt och extremt stimulerande, men också svårt och tidvis frustrerande. När övriga världen stänger ned och vi i Sverige inleder projekt hemarbete så upptäcker många chefer och ledare hur annorlunda det är att leda på distans. Plötsligt träffar du inte dina medarbetare längre, förutom i digital form. Behovet av nya tjänster är stort. Men Zoom kan inte lösa alla problem. 

 

Det krävs något mer. Något nytt. Något annat.

Det nya växer fram

Det är sommar 2018 och tung värmebölja när det första konkreta steget till vad som ska bli Adligo tas. En undersökning genomförs. Syftet är att identifiera och kartlägga processer som påverkar förmågan att planera och organisera arbetsinsatser i små och medelstora företag, processer som kan automatiseras och effektiviseras. 

 

Vid den här tiden har det digitala omställningsarbetet i Sverige accelererat och fått upp ett tempo som få ens hade kunnat drömma om tio år tidigare. Samhället förändras i en rasande takt. Nya affärsmodeller, som bygger på förståelse och utnyttjande av den nya tidens teknik, växer fram: en app utvecklad hemma i pojkrummet kan plötsligt göra för kunder vad det stora företaget gör – fast bättre och till en mycket lägre kostnad. 

 

Men även språket förändras, där begrepp som digital kompetens, maskininlärning och IoT (Internet of Things) tar plats i samhällsdebatten, i styrelserummen, i radio och tv.

För svenska företag är det sena 10-talet en brytningstid. Eller en fråga om att göra val och fatta beslut. Digitalisering handlar om att integrera teknik (som hårdvara) och digitala verktyg (som mjukvara) för att optimera och effektivisera processer. Göra det långsamma snabbare och det dyra billigare. Men innan tekniken kan integreras måste den finnas på plats. Och processerna kan effektiviseras först när medarbetarna är utbildade eller rekryterade. 

 

Den som där och då studerar hur svenska företag resonerar kring investeringar kan också se en ny och intressant tendens. Många aktörer, även små och medelstora företag, gör nämligen bedömningen att de kan komma att lägga mer pengar på mjukvara än på personalkostnader inom en snar framtid. Det är ett nytt fenomen. Som vittnar om att nya strategier krävs för att säkerställa konkurrenskraften.

 

Men det är inte första gången mänskligheten genomlever ett skifte så stort, så omfattande, att det vi lämnar – den värld vi växte upp i – framstår som nästan omöjlig att jämföra med det vi möter i vår samtid och vardag. 

 

Tänk industrialiseringen och de radikala effektiviseringsvinster den innebar för jordbruket, och som gav helt nya villkor för produktion av mat. Tänk elektrifieringen av Europa, där ångmaskiner och stearinljus ersattes av elektriska motorer och glödlampor som ökade maskinernas effektivitet och företagens produktivitet. Tänk boktryckarkonsten som gjorde det möjligt att snabbt sprida idéer och kunskap i tryckt form till många människor över en stor geografisk yta. 

 

Världen förändras när tekniken förändras. 

 

Långsamt släppte pandemin sitt klistergrepp om både människor och företag. Adligos grundare, samtliga chefer, hade använt tiden under och efter pandemin till fler undersökningar, intervjuer med andra chefer samt att i detalj kartlägga processer som kostar tid och pengar i små och medelstora företag. Några saker sticker ut. Som att chefer och ledare är tvungna att hantera många olika system och program för att göra sitt jobb. Men också att distansarbete är här för att stanna.

 

När den första riktiga skissen på ett digitalt chefsverktyg tas fram har funktionerna ännu inte några namn. De ska de få. Resursbanken. Snabblänkar. Det digitala fikarummet. 

 

Nu kan utvecklingen ta fart på riktigt. Det som tar mest tid är att prioritera vilka funktioner som ska ha företräde när det kommer till just utveckling. En utvecklingsplan sätts och följs. Och under våren 2023 genomför Adligo en betalansering av en produkt som kan börja göra nytta på riktigt. 

 

 

En digital hemmaplan

Att leda, engagera och organisera är chefens uppgift. Arbete i kontorsmiljö som kombineras med distansarbete ställer dock krav på nya tekniska hjälpmedel, för annars blir chefens uppdrag snudd på omöjligt. 

 

Adligo är en digital hemmaplan för både chefer och medarbetare. Det centrala är inte längre var arbetet utförs – utan att det utförs. Med digitala funktioner, samlade i ett och samma verktyg, kan varje chef och ledare spara tid och energi. Medan små och medelstora företag får möjlighet att öka sin produktivitet. Men ingenting av det här hade hänt om inte en digital revolution och en pandemi i grunden förändrat förutsättningarna för människor och företag.

 

För det är inte bara världen som förändras av teknik – teknik kan också förändra världen. 

 

Alice Holmgren, COO Adligo

Fler nyheter att läsa

Hela grejen med Adligo är kombinationen av smarta funktioner och...
När både arbetsmiljön och teknik utvecklas i ett snabbt tempo...
Vad kostar egentligen en sjukskrivning för ett företag? Arbetsgivare betalar...
De allra flesta förstår hur vi borde kommunicera med medarbetare,...
Det är med stolthet och stor förväntan vi på Adligo...