Resursregister

Översikt och kontroll av arbetsverktyg och resurser

Här registrerar du medarbetarnas materiella och immateriella utrustning

Hur det fungerar i praktiken

Adligo

Chefen

Resultat

Prova Adligo fritt i en vecka.
Inga kortuppgifter krävs.

Tjänsten avslutas automatiskt efter 7 dagar om du inte väljer att fortsätta.