Från chef till chef: Medarbetarsamtal

Från chef till chef: Medarbetarsamtal

Från chef till chef: Medarbetarsamtal

Om medarbetarsamtal och tillväxt

Många företag planerar nu utvecklingssamtal med sina medarbetare. Det är vanligt att medarbetarsamtal hålls en gång per år, ofta i början av arbetsåret. Men finns det fördelar med att hålla de mer strukturerade samtalen oftare än så? Ja, påstår Adligo. Vi ser dem som viktiga delar av varje framgångsrik verksamhet. För de kan driva tillväxt, om de utförs med stil och finess.

 

I det här blogginlägget berättar jag om hur vi på Adligo ser på medarbetarsamtal – och hur vårt chefsverktyg kan spela en viktig roll i den interna processen. Jag har också förberett en guide som visar hur Adligo kan användas i praktiken vid just medarbetarsamtal.

Vad är medarbetarsamtal?

Medarbetarsamtal kan vara det årliga utvecklingssamtalet, men alla samtal med en medarbetare är ett medarbetarsamtal och denna dialog vill du underhålla genom året genom kortare samtal, boka in och fokusera på:

  1. Veckovisa uppföljningar: Feedback på prestationer, välbefinnande och eventuella hinder.
  2. Månatliga diskussioner: Utvecklingsbehov, uppföljning på mål och nya kortfristiga mål.
  3. Årliga utvecklingssamtal: Omfattande utvärdering av prestationer och långsiktiga karriärmål.

Varför bör man genomföra medarbetarsamtal?

Medarbetarsamtal är avgörande för både individuell och organisatorisk framgång. De tre viktigaste resultaten av att genomföra och följa upp medarbetarsamtal är:

 

  1. Förbättrad förståelse för medarbetarnas ambitioner och utmaningar.
  2. Stärkta arbetsrelationer genom regelbunden och öppen dialog.
  3. Främjande av professionell utveckling.

Dessa resultat leder till att anställda känner sig hörda, prioriterade och att deras nuvarande roll erbjuder dom professionell utveckling. Sammantaget förebygger detta uppsägningar.

Vår approach till medarbetarsamtal

På Adligo betonar vi vikten av regelbundna och kvalitativa medarbetarsamtal. Genom att kombinera informella kaffemöten varannan vecka med formella månatliga möten, upprätthåller vi en kontinuerlig och konstruktiv dialog med vår personal.

Adligo i praktiken

Vid dessa samtal används Adligo för att dokumentera och följa upp diskussioner, beslut och satta mål. För ytterligare vägledning, har jag satt ihop en guide om hur vi använder Adligo vid medarbetarsamtal.

Tänk på att varje samtal är en möjlighet att odla framgång, inte bara för individen utan för hela organisationen.

 

Alice Holmgren, COO Adligo

Fler nyheter att läsa

Hela grejen med Adligo är kombinationen av smarta funktioner och...
När både arbetsmiljön och teknik utvecklas i ett snabbt tempo...
Vad kostar egentligen en sjukskrivning för ett företag? Arbetsgivare betalar...
De allra flesta förstår hur vi borde kommunicera med medarbetare,...
Det är med stolthet och stor förväntan vi på Adligo...