Checklista för bra samtal med medarbetare

Checklista för bra samtal med medarbetare

Checklista för bra samtal med medarbetare

Att genomföra medarbetarsamtal är ofta ett krav. Men det är också en viktig strategi för att utveckla enskilda medarbetare, arbetsgrupper eller organisationen i sin helhet.

 

Ny som chef eller en erfaren ledare: att leda bra medarbetarsamtal börjar med rätt kunskap. Våra vänner på Welingo jobbar med att utbilda chefer i ledarskap. Vi bad dem att dela med sig av några bra tips för att skapa bra dialog i möten med medarbetare. Tipsen fungerar både i månadsavstämningar och större, årliga medarbetarsamtal. Till detta serverar vi en guide som beskriver hur Adligo kan hjälpa till i processen för att göra medarbetarsamtal viktiga. Kanske avgörande.

Skicka agenda i förväg

Skriv vilka övergripande områden ni kommer prata om. Är det något speciellt du vill att medarbetaren förbereder sig kring – skriv det! Du kommer få mer konkreta svar i mötet. Du kan absolut ha en färdig agendamall som du använder varje gång, och bara eventuellt gör mindre justeringar i.

Skapa dialog tidigt

Om du inleder med att prata för länge finns en risk att du är den som pratar mest även under resten av mötet. (Det här kan man märka även i möten med flera medverkande, att deltagare tar en passiv roll om det dröjer innan de får prata.) Tänk igenom på förhand hur du ska motverka det. Till exempel kan du inleda med att fråga ”Utifrån agendan, vilket område tycker du att vi ska lägga mest fokus på idag?” eller låta medarbetaren berätta i vilken ordning denne vill gå igenom era agendapunkter.

Styr tydligt

Vissa tror att möten med mycket dialog kan gå i vilken riktning som helst, men det är fel. Du som bjudit in till möten kan jobba med både dialog och styrning – och det är en väldigt bra kombo! Det ger både medarbetarens delaktighet och en tydlighet i vad ni kommit överens om. Några förslag på hur du styr tydligt:

 

  1. Tänk ut en ungefärlig tidsplan för respektive agendapunkt. Ni vill inte behöva stryka en viktig punkt i slutet av tidspress.
  2. Sammanfatta en agendapunkt muntligt innan ni går vidare på nästa.
  3. Fråga sådant som ”Är det något mer du vill tillägga?” eller ”Känner du dig nöjd med vad vi sagt om det här? Ska vi gå vidare på nästa punkt?”

Låt medarbetaren sammanfatta

Det är en sak att du själv tycker att det är tydlig vad ni pratat om och kommit fram till. Håller din medarbetare med om det? Ett bra sätt för att få reda på om ni uppfattat samtalet på samma sätt är att be medarbetaren sammanfatta de viktigaste punkterna i slutet.

Anteckna

Under tiden som medarbetaren sammanfattar muntligt kan du anteckna skriftligen. Det är en bra utgångspunkt i ert nästa samtal. Läs gärna upp för medarbetaren vad du läst och fråga om du fick med allt eller om något kan förtydligas eller tilläggas. Det här är ett väldigt bra arbetssätt för att ni ska lämna mötet med en så samstämmig bild av mötets innehåll som möjligt.

Medarbetarsamtal i Adligo

I Adligo kan riktlinjer kring medarbetarsamtal delas med organisationen, enskilda samtal kan dokumenteras och uppföljningen göras. Vill du förstå hur du bäst utnyttjar Adligo i processen för medarbetarsamtal?

På Welingo tror vi starkt på att där människor finns är behovet av god kommunikation ständigt närvarande.

 

Vi genomför samarbeten med våra kunder där vi leder dem i förändringen till bättre kommunicerande organisationer, oavsett om målet är effektivare kommunikation inom teamet, bättre resultat i kundnöjdhetsundersökningar, tydligare ledarskap eller en högre grad av självledarskap.

 

En sak vet vi med säkerhet. Inte ens världshistoriens bästa utbildningsdag kommer leda till att ni får de resultat ni vill ha. Resultat kommer av att ni tränar. Men vi vet också att det är lätt att låta blir att träna. Därför finns vi nära hela tiden. Vi leder er i workshoppar. Utmanar er i coachingpass. Vår premiumtid innebär att ni kan höra av er till oss när ni behöver det. Vi är på samma gång ert stöttande bollplank, peppande hejaklack och krävande personliga tränare.

 

Vill du ha mer inspiration från Welingo för att utvecklas som chef?

Fler nyheter att läsa

Hela grejen med Adligo är kombinationen av smarta funktioner och...
När både arbetsmiljön och teknik utvecklas i ett snabbt tempo...
Vad kostar egentligen en sjukskrivning för ett företag? Arbetsgivare betalar...
De allra flesta förstår hur vi borde kommunicera med medarbetare,...
Det är med stolthet och stor förväntan vi på Adligo...