Adligo inleder samarbete med Visslan för att skydda visselblåsare

Adligo inleder samarbete med Visslan för att skydda visselblåsare

Adligo inleder samarbete med Visslan för att skydda visselblåsare

Skyddet för personer som rapporterar missförhållanden i det svenska arbetslivet ska öka. Adligo inleder nu ett samarbete med Malmö-företaget Visslan för att göra det enkelt för små och medelstora företag att skydda verksamhet och medarbetare och samtidigt efterleva kommande förändringar i svensk lagstiftning.

 

Från och med den 17 december 2023 kräver den så kallade visselblåsarlagen, eller “Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden”, att alla svenska företag med fler än 50 anställda inför rutiner för hantering av visselblåsningar samt att en visselblåsarfunktion finns på plats.

 

– Adligos samarbetar med självklarhet gärna med partners som kan underlätta vardagen för små och medelstora företag. Visslans helservicelösning för visselblåsningar är en tjänst som vi ser skapar trygga förutsättningar för våra kunder att med enkelhet följa en uppdaterad visselblåsarlag. Nu påbörjar vi tillsammans med Visslan det viktiga arbetet att göra arbetslivet säkrare för svenska chefer, medarbetare och företag, säger Alice Holmgren, operativ chef hos Adligo.

 

Från EU-direktiv till visselblåsarlag


Den så kallade visselblåsarlagen infördes i Sverige år 2021 efter att EU två år tidigare tagit fram ett nytt direktiv. Syftet med visselblåsarlagen är att skydda personer som i egenskap av anställd i en offentlig eller privat organisation rapporterar om just missförhållanden eller andra former av oegentligheter. När visselblåsarlagen nu skärps ställer det också nya krav på efterlevnad hos svenska företag – och på snabb leverans av både kunskap och teknik från leverantörer av visselblåsarlösningar.

 

– Med vårt gemensamma fokus på att göra annars komplicerade frågor enkla att hantera kändes det naturligt att arbeta med Adligo. De har, liksom Visslan, ett tydligt fokus på att hjälpa sina kunder hitta lösningar på vardagens olika problem och utmaningar, inklusive visselblåsning. I och med de nya lagkraven behöver många aktörer tillföra sina verksamheter en visselblåsarfunktion. Samarbetet mellan Visslan och Adligo gör att ännu fler företag och organisationer kan implementera en visselblåsarfunktion snabbt och enkelt, säger Daniel Vaknine, vd för Visslan.


Samarbetet i praktiken


Adligo levererar ett molnbaserat chefsverktyg till små och medelstora företag verksamma på den svenska marknaden. Med en visselblåsarfunktion från Visslan som integrerad del av företagets digitala chefsverktyg kan Adligo omedelbart ta ansvar för att både befintliga och nya kunder erbjuds rimliga möjligheter att skydda sina verksamheter, sina medarbetare och följa lagkraven. Med visselblåsarfunktionen följer också visselblåsarpolicy och en lösning för hantering och bedömning av visselblåsningar.

Fler nyheter att läsa

När både arbetsmiljön och teknik utvecklas i ett snabbt tempo...
Vad kostar egentligen en sjukskrivning för ett företag? Arbetsgivare betalar...
De allra flesta förstår hur vi borde kommunicera med medarbetare,...
Det är med stolthet och stor förväntan vi på Adligo...
Många företag planerar nu sina årliga utvecklingssamtal med sina medarbetare....
Att genomföra medarbetarsamtal är inte bara ofta ett krav men...