Senaste nyheterna

De allra flesta förstår hur vi borde kommunicera med medarbetare, men vi slarvar. Eller prioriterar ned. Eller är...
Det är med stolthet och stor förväntan vi på Adligo tillkännager vårt nya samarbete med Oxy Group, ett...
Många företag planerar nu sina årliga utvecklingssamtal med sina medarbetare. Men i en dynamisk arbetsmiljö bör medarbetarsamtal hållas...
Att genomföra medarbetarsamtal är inte bara ofta ett krav men en strategi för att främja utveckling för enskilda...
Medarbetargåvor, ibland kända som företagsgåvor eller företagsgåvor, utgör en viktig del av en framgångsrik arbetsgivarstrategi. Dessa gåvor kan...
I det senaste avsnittet av "Building Digital Solutions with Yalantis," är Adligos COO, Alice Holmgren, och CTO, Milad...
Vi resonerar ofta kring hur den digitala revolutionen har omformat vårt sätt att arbeta och leda. Idag vill...
Från och med den 17 december 2023 kräver den svenska visselblåsarlagen att alla företag med fler än 50...
Vi sitter ner efter en tankeväckande föreläsning med Åsa Cajander, professor inom området människa-datorinteraktion på Uppsala universitet som...