Från chef till chef: Ett molnbaserat chefsverktyg för SME-företag

Från chef till chef: Ett molnbaserat chefsverktyg för SME-företag

Från chef till chef: Ett molnbaserat chefsverktyg för SME-företag

Dagens NyheterContentway Sverige och Issuu skriver om Adligo i en speciell bilaga: Generation framtid. 

 

På sida 19 intervjuas Alice Holmgren och Christian Påhlman om Adligos vad, hur och varför. 

Ett molnbaserat chefsverktyg för SME-företag

Ett molnbaserat chefsverktyg för SME-företag

Adligo är namnet på både företaget och det molnbaserade chefsverktyg som nu lanseras på den svenska marknaden. Verktyget ger chefer och ledare i små och medelstora företag nya och bättre möjligheter att organisera medarbetare och hela arbetsgrupper.

Den svenska tech-scenen har en lång och stolt tradition. Men det har ofta handlat om konsumenttjänster, medan exemplen på innovativa produkter för den viktiga målgruppen små och medelstora företag är färre. Det här vill det svenska techbolaget Adligo förändra. Företaget använder ny teknik för att hjälpa chefer i mindre företag att leda, engagera och organisera medarbetare. På kontoret men också när arbete sker på distans. Det handlar om att frigöra tid, förbättra kontrollen över viktiga processer samt öka precisionen i beslutsfattandet.

 

Genom undersökningar och intervjuer med chefer och ledare har Adligos grundare identifierat ett stort antal processer i små och medelstora företag som kan automatiseras, vilket sparar såväl tid som pengar. Eller uttryckt som färdig produkt: ett verktyg som tillgängliggör medarbetarinformation, effektiviserar internkommunikationen och minskar behovet för chef och medarbetare att arbeta i och hoppa mellan olika system och program.

Överbryggar fysiska avstånd mellan medarbetare och chefer

– Ett snabbväxande ekosystem av digitala tjänster och en i grunden förändrad syn på distansarbete har krossat många myter om effektivt ledarskap. Att arbetet utförs är i dag viktigare än var det utförs. Men det här ställer också nya krav på chefer och ledare. För behovet av att leda, organisera och engagera medarbetare har ökat. Det är därför vi utvecklar Adligo som en digital assistent och en brygga mellan kontoret, hemmet eller en mer tillfällig arbetsplats, säger Christian Påhlman, vd på Adligo.

 

– Varje medarbetare har behov av rätt information och specifika resurser för att lösa sin arbetsuppgift. Ansvaret för att säkerställa dessa förutsättningar faller på en chef. Många företag är duktiga på att informera och utbilda sina personal. Men för den enskilde chefen blir det nästan omöjligt att hålla koll på alla dessa resurser när investeringarna i mjukvara ökar snabbare än personalinvesteringar, säger Alice Holmgren, COO på Adligo.

 

Synen på distansarbete förändrades i grunden i samband med pandemin. En ny arbetskultur växte fram och etablerades på väldigt kort tid.

 

När arbetet delvis flyttar ut från kontoren måste nya tjänster flytta in i chefens dator. Att leda människor på distans kräver både nya ledaregenskaper och stöd av ny teknik. I praktiken ger Adligo chefer ännu större möjligheter att använda sig av de naturliga ledaregenskaper de besitter och utveckla nya, säger Christian Påhlman.

Lönsamt att automatisera manuell administration

Samtidigt hanteras ett stort antal administrativa processer fortfarande manuellt i många SME-företag. Potentialen att effektivisera genom att spara tid och i slutänden även pengar är därmed omfattande. Ett exempel på en automatiserad funktion i Adligos tjänst är resurshantering. Det är chefen som ska säkerställa att varje medarbetare har rätt information och resurser för att utföra sitt jobb. Funktionen resurshantering håller reda på samtliga licenser, system och mjukvaruprenumerationer som behövs i den dagliga verksamheten. Tjänsten påminner automatiskt chefen när det exempelvis är dags att förnya en licens.

 

– Ett modernt och kostnadseffektivt ledarskap förutsätter färre dyra och långsamma beslut. Så alla processer som går att automatisera, ska vi automatisera. När Sveriges chefer slipper hoppa mellan olika system och program för att göra sitt jobb har vi uppnått vårt första stora mål, säger Alice Holmgren.

I helhet fokuserar bilagan på att ge ledare och chefer verktygen för att utveckla sin verksamhet. Andra experter som uttalar sig är Magnus Sonander, en av de 80 cheferna bakom Adligo och Lisa Gunnarsson, Norden chef på LinkedIn.

 

Läs hela bilagan här.

Fler nyheter att läsa

De allra flesta förstår hur vi borde kommunicera med medarbetare,...
Det är med stolthet och stor förväntan vi på Adligo...
Många företag planerar nu sina årliga utvecklingssamtal med sina medarbetare....
Att genomföra medarbetarsamtal är inte bara ofta ett krav men...
Medarbetargåvor, ibland kända som företagsgåvor eller företagsgåvor, utgör en viktig...
I det senaste avsnittet av "Building Digital Solutions with Yalantis,"...