Adligo är ett svenskt techbolag med säte i Stockholm. Företaget erbjuder chefer i små och medelstora företag digitala verktyg för att leda, engagera och organisera medarbetare, i kontorsmiljö såväl som vid distansarbete.

Adligo.io
Kontakt

Copyright © 2023 Adligo. All Rights Reserved